Breaking News
Home > Tin tổng hợp > Quy Trình, Thủ Tục Tham Dự Lao Động Ngoài Nước Đài Loan

Quy Trình, Thủ Tục Tham Dự Lao Động Ngoài Nước Đài Loan

Thủ Tục Đi Lao Động Đài Loan Đã Bị Cấp Chứng Chỉ

Sở dĩ người lao động bị thu phí nhiều như thế, theo ông Tân, là do họ phải qua nhiều không kể xiết khâu tuyển người làm việc, được hiểu là có quá nhiều đầu mối tuyển lựa chọn lao động. Anh Nguyễn Ngọc Chiến Phú Thọ từng đi xuất khẩu lđ ở Đài Loan cho biết, di chuyển phải chi trả ghi trong cam kết giữa các bên là 675 đô la, Tuy nhiên thực ra để đặt chân đến xứ người, anh phải bỏ ra 6.000 đô la, gấp gần 10 lần mức chi phí bảo đảm. Thậm chí có người anh biết còn mất tới 15.000 đô la. xkld đài loan 2015

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết, ngày nay có khoảng 2.000 lao động đủ điều cần phải có tham dự kiểm tra. sau thời gian nhận hồ sơ đăng ký, tổ chức tính năng sẽ chọn ngẫu nhiên bằng computer, chọn ra 400 người để dự kỳ test trong đợt 26-30/12/2011. Số lao động còn lại sẽ không ngừng được kiểm tra vào quý I/2012 và những kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, dự kiến ngày 1-1-2012, Bộ Lao động và tác vụ làm Đài Loan sẽ công bố hạn ngạch và chuyển qua công vụ chỉ định thế giới xảy ra đợt test tiếng Đài trong năm này theo định kỳ vào tháng 4 hoặc tháng 5-2012. Do số lượng lao động bỏ trốn mới làm tăng, cộng dồn với số cũ ước trên 15.000 người, vì thế Việt Nam có nguy hại bị giảm hạn ngạch và tiếp tục chưa được xảy ra đợt kiểm tra tiếng Đài theo định kỳ. nguy hại này là có cửa hàng, bởi công việc cấp hạn ngạch dựa trên tổng lượng nhiều nhất lao động được giới thiệu hằng năm ở Đài Loan hiện khoảng 400.000 người và thi hành theo nguyên tắc có xuất thì mới có nhập.