Breaking News
Home > Tag Archives: thay vỏ samsung

Tag Archives: thay vỏ samsung

Công Nghê Màn Hình Của Hãng Samsung

  Màn Hình Lcd Đt Samsung Và Những Công Nghệ Mới AMOLED dùng một số điểm ảnh OLED gắn trên 1 miếng phim bán dẫn nhỏ gon (TFT) để cấu thành 1 ma trận pixel. tuy nhiên so Đối với màn hình lcd TFT, AMOLED có được điểm mạnh nổi trội về độ nhỏ gon, độ tương phản và tần ... Read More »